Stroomgroep voor gebruik door de leden met tuin

Begin dit jaar hebben wij een kleine stroomgroep aangeschaft voor gebruik door de leden tuiniers.

De optie elektriciteit aanleggen over het gehele tuinpark blijkt te duur en te omslachtig.

Blijkbaar is deze info niet goed gecommuniceerd, want niet iedereen blijkt hiervan op de hoogte.

Het in bruikleen nemen van de stroomgenerator zal in samenspraak met de domeinopzichters gebeuren.

Levering Vlaco gecertifieerde compost

Vanaf 17 maart kan elk lid 5 kruiwagens goede compost bekomen voor 10 euro.

In tegenstelling tot de champost die enkel als bodemverbeteraar dienst doet, is compost voedingsrijker.

Als je wisselteelt toepast dien je slecht 1/3 van de tuin van compost te voorzien, namelijk het deel waar de stikstof minnende gewassen groeien. De overige 2/3 van de tuin herbergen gewassen die minder voeding nodig hebben.