Begin dit jaar hebben wij een kleine stroomgroep aangeschaft voor gebruik door de leden tuiniers.

De optie elektriciteit aanleggen over het gehele tuinpark blijkt te duur en te omslachtig.

Blijkbaar is deze info niet goed gecommuniceerd, want niet iedereen blijkt hiervan op de hoogte.

Het in bruikleen nemen van de stroomgenerator zal in samenspraak met de domeinopzichters gebeuren.