Bodemanalyse volkstuinen 2018

De bodemkundige dienst van Belgiê heeft een analyse gemaakt van ons volkstuinpark.
Alhoewel enkele waarden qua lood en minerale olie iets boven de streefwaarden zijn, liggen ze toch ver beneden de alarmdrempel en is ons tuinpark gezond.
Deze verhoogde waarden kunnen veroorzaakt zijn door de overstroming van de Schelde in 1996.

Qua bemestingsadvies is er een belangrijke conclussie:
Het phosforgehalte, dat is het 2de cijfer van de N+P+K waarde, ligt zeer hoog.
De reden is het veelvuldig bemesten met champost.
Een te hoog phosforgehalte belemmert de opname van voedingstoffen door planten.

Analyserapport&Advies_2018