Historiek

Volkstuinpark “De Meersen” werd opgericht in 1993      

Doelstellingen

– Gezonde groenten telen, op biologische manier, dus zonder pesticides.
– Het lichaam de beweging en gezonde lucht geven, die het nodig heeft.
– Tuinieren is de anti-stress therapie bij uitstek.
– Proeven van groenten met VEEL meer smaak, dan in de winkel

 

Ook wie van bloemen houdt, komt aan zijn trekken.
Er heerst een gezonde concurrentie onder de leden, want wie wil er nu niet, dat zijn tuin de mooiste is?

 

Een plantje teveel? Geef het aan een buur.
Wens jij een stek? Kom het maar halen.

Geschiedenis

Het Begin

Hoe het fenomeen ‘volkstuinen’ ontstond is men in onze huidige maatschappij grotendeels vergeten. We moeten terugkeren naar het jaar 1819, toen in Engeland een ‘tuintjeswet’ werd gestemd die het mogelijk maakte dat een gemeente, gronden reserveerde voor behoeftigen. In 1882 kon Jesse Collings ‘The House of Parliaments’ overtuigen dat een loonarbeider zijn bestaan merkelijk kon verbeteren met ‘three acres and a cow’, drie aren grond en een koe dus.
Kort nadien waaide het fenomeen over naar Frankrijk. Nog voor de eeuwwisseling ijverde pater Lemire in Noord-Frankrijk voor het bewerken van een lapje grond. De volkstuintjes werden er ‘les jardins-ouvriers’ genoemd, arbeiderstuintjes. Op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 waren de Franse volkstuinders zelfs aanwezig met een eigen stand.

Het Koninklijk Werk van de Akker

België kon niet achterblijven. In 1896 werd minister Beernaert de eerste voorzitter van de pas gestichte ‘Ligue du Coin de Terre et du Foyer’. Dit werk ging zelfs nog een stapje verder dan het zomaar kweken van ‘patatten en tomaten op een roe’. Want de achterliggende gedachte was dat de gewone werknemers, door naarstige arbeid, zuinig leven en het bewerken van een stukje landbouwgrond op de lange duur ook in staat zouden zijn om een eigen woning aan te kopen.
In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit en toen zagen de meeste gemeentebesturen als vanzelf de noodzaak in om percelen grond ter beschikking te stellen van de minstbedeelden voor de teelt van aardappelen. U vindt trouwens een originele affiche over dit prille begin in onze chalet. Op die manier werd ‘Het Werk van den Akker’, populair in het ganse land. Ook de stad Gent kende toen een eigen ‘Werk van den Akker’ met een onderafdeling in Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Een eigen volkstuinencomplex kreeg Sint-Amandsberg in 1932. Het schepencollege nam toen het initiatief om de braakliggende gronden in de gemeente toe te wijzen aan de werklozen. Op die manier hoopte men een stukje te kunnen bijdragen in de strijd tegen de economische crisis van de jaren dertig.
Hoewel de eerste archieven dateren van 1914, moeten we toch wachten tot 29 februari 1936, voor we in het staatsblad, de statuten van het Gentbrugse “Werk van den Akker en het Neerhof”, terugvinden.
Daarin lezen we:
Doel: De stoffelijke en zedelijke verbetering van het werkersgezin, door de volgende middelen:
1. Aan het hoofd en den steun van het gezin, zonder onderscheid van partij of godsdienst, een stukje land ter uitbating toevertrouwen en hem daarna, door het geven van voordrachten, helpen van zijn perceel het grootste voordeel mogelijk te trekken.
2. Het kweeken van neerhofdieren aanmoedigen.


De start was zeer bescheiden, met een stuk grond gelegen aan de oprit van de huidige E17 maar ‘Het Werk van den Akker’ groeide vrij snel en jaar na jaar kwamen er percelen bij. In 1946 werd het complex “Koningsdonck opgericht op een stort van de puntfabriek Arbed en in 1950 kwam daar het Hoogoevercomplex bij, gelegen in een gedempte Scheldearm.
Het accent verschoof van economische noodzaak voor behoeftigen, naar vrijetijdsbesteding.
In de tachtigerjaren begon een moeilijke periode, daar de behoefte aan bouwgrond toenam ten koste van goede land- en tuinbouwgrond.
De kruistocht liep van “Het patattenland” naar “Het Putje” aan de Emiel Claeyslaan, tot het Stadsbestuur het Volkstuinencomplex “De Meersen” oprichtte in het najaar van 1994.
De toekomst was plots weer rooskleuriger.

Volkstuinen De Meersen

Het Volkstuinen complex “De Meersen” is opgericht in 4 etappes en omvat 124 percelen grond van ongeveer 200 m² elk.
Deze oppervlakte is ruimschoots voldoende om een gezin van vier personen, het jaar rond, te voorzien van verse groenten en aardappelen.
Daar waar Het werk van de akker vroeger voorzag in een economische noodzaak voor arme gezinnen, voorzien De Volkstuinen vandaag, in een andere behoefte.
In een wereld van stress, gebrek aan beweging en voedselschandalen, geeft het de moderne mens de gelegenheid op een gezonde manier te ontspannen.
Tevens zorgen de vitaminerijke groenten, als resultaat van onze arbeid voor een levensnoodzakelijk element in onze hamburger- en frietencultuur.
De Volkstuinen Gentbrugge, is een multiculturele organisatie.
Dertig procent van onze leden zijn van allochtonen afkomst.
Waar vind je in Gent een vereniging, waar Belgen en migranten zij aan zij, dezelfde hobby uitoefenen.
“De chalet”, ons clublokaal opent voor onze vereniging, nieuwe perspectieven.
Door voordrachten zullen wij kennis en kunde over tuinieren en aanverwante onderwerpen kunnen verspreiden.
Tevens geeft het verse zuurstof aan het slabakkende verenigingsleven.
Talrijke activiteiten, zoals de paaseierenraap, jaarfeest, Sinterklaasfeest of zelfs een eenvoudig gesprek tussen pot en pint zullen ons dichter bij elkaar brengen.
De Gentbrugse Volkstuinen zijn weer springlevend, als nooit tevoren.
Laten we onze positieve ingesteldheid gebruiken om van dit plekje, “the place to be” te maken.